luni, 16 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 3400 ha
Intravilan: 380 ha
Extravilan: 3020 ha
Populatie: 1715
Gospodarii: 927
Nr. locuinte: 927
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 1
Numele localitatilor aflate in administratie: Mădulari, Dimuleşti, Bănţeşti, Iacovile, Mamu, Bălşoara
Asezarea geografica:
Localitatea este situată în zona colinară a Podişului Getic, în partea de sud-est a judeţului Vâlcea, străbătută de două cursuri de apă - Beica şi Mamu, afluenţi ai Oltului
Localitatea se află la 80 km distanţă faţă de Râmnicu Vâlcea şi 20 km de Drăgăşani
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Activitati economice principale:
Cultura cerealelor
Creşterea animalelor
Apicultură
Viticultură
Pomicultură
Foraj şi extracţie petrol
Prelucrarea lemnului
Panificaţie
Obiective turistice:
Bisericile ortodoxe - monument istorice
Facilitati oferite investitorilor:
Forţă de muncă în excedent
Suprafeţe mari de terenuri agricole, păşuni, păduri
Zonă favorabilă agroturismului
Zonă cu peisaje deosebite
Căi de acces modernizate
Scutiri de taxe pentru investitori
Proiecte de investitii:
Modernizări drumuri
Alimentare cu apă şi canalizare
Modernizare cămin cultural
Construcţie bază sportivă tip 2
Modernizare şcoală şi construcţii grădiniţe
Amenajare parc în comuna Mădulari judeţul Vâlcea